Jednorázovky

V této rubrice najdete krátké jednorázové povídky.

Vyprávění v dešti

Vyprávění v dešti

Moje prsty dopadaly na parapet lehce a v harmonii, stejně jako prsty klavírního umělce. Nebyl jsem nervózní, viděl jsem tyhle okamžiky milionkrát. A přesto mě nepřestaly fascinovat. I tentokrát jsem se díval skrz okenní tabule a snažil se ve slabém světle měsíce a pár pouličních lamp

Boty na útěku

Boty na útěku

Zasyčel jsem bolestí, když mi šlahoun plný špičatých trnů zanechal pár svých značek na obličeji. Automaticky jsem si po něm přejel rukou a rozmázl si rudé krůpěje po pokožce. Dýchal jsem rychle a chvíli nevěřícně zíral na zakrvácenou dlaň. Stejně nevěřícně, jako před několika

Nepřítel v domě

Nepřítel v domě

Věnováno jedné mladé duši, příteli, ztracené v pocitech a v sobě samém – Willovi… „Nechceš si zahrát basket?“ Díval jsem se na oranžový míč a snažil se skrýt svoje zrychlené dýchání. „Musím se učit,“ usmál jsem se, aniž bych se přesvědčil, zda má pořád

Zpovědní tajemství

Zpovědní tajemství

Tichým kostelem se rozlehl skřípavý zvuk stoletého dřeva, když Clark Hamill zaklekl před zamřížované okénko zpovědnice. Položil volně ruce na červený samet a přivřel oči. „Potřeboval bych vyslechnout, otče,“ zašeptal a sklonil hlavu. Světlé kadeře mu zakryly obličej a úzký proužek světla odhalil

Ve stínu gilotín

Ve stínu gilotín

Povytáhl si límec cestovního kabátu k bradě a klopou klobouku vrhl ještě temnější stín na svůj hladce oholený obličej. Nechtěl na sebe v ulicích Paříže příliš upozorňovat, ale připravit se o komfort při cestování, který mu dopřával jeho kůň i pohodlné, jezdecké boty, také ne .

Pod rouškou tmy

Pod rouškou tmy

Chtěl jsem mu říct, že nemám rád hřbitovy ve dne, natož v noci, ale jeho prsty mi zrovna masírovaly prostatu a roztahovaly můj úzký anál. Chytil jsem se pevně rezavých tyček a neudržel své hlasité zasténání. Stejně jako já vyluzovaly naříkavé táhlé zvuky,